Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 19 sierpnia 2015

BOS BOS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
DEMOLEN DEM NC Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z nieopublikowaniem raportu rocznego za rok 2014 oraz raportu za I kwartał 2015 roku.
EKOBOX EBX NC Split akcji w stosunku 1:5.
FLUID FLD NC NWZA ws. zmiany statutu oraz uzupełnienia składu osobowego RN.
HAWE HWE GPW Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii I.
IBSM IBS GPW NWZA ws. scalenia (połączenia) akcji, zmiany statutu oraz upoważnienia zarządu do podejmowania czynności związanych z wykonaniem uchwały.
JHMDEV JHM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
KOFOLA KFL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
MERCOR MCR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,02 zł na akcję.
MOSTALPLC MSP GPW Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
OPENFIN OPF GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PEMANAGER PEM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PHN PHN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,30 zł na akcję.
PLANETB2B P2B NC Pierwszy dzień notowań na NC 4.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
PLAZACNTR PLZ GPW Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
PROGRES PRG NC Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z nieopublikowaniem raportu rocznego za rok 2014 oraz raportu za I kwartał 2015 roku.
REGNON REG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 59 akcji serii G oraz 41 akcji serii Q.
REGNON REG GPW Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
TELIANI TLV NC Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
TOYA TOA GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
TWIGONET TWI NC Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z nieopublikowaniem raportu rocznego za rok 2014 oraz niewypełnieniem nałożonego na spółkę obowiązku zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą.
UHYECA ECA NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
VAKOMTEK VKT NC Początek zapisów podstawowych i dodatkowych w ramach wykonania prawa poboru na akcje serii E.
Lowe's LOW.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
Target TGT.US NYSE Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.