Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 18 sierpnia 2015

CYFRPLSAT CPS GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z umowy kredytowej.
APLITT API GPW Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję zwykłą i 0,06 zł na akcję uprzywilejowaną.
ASTARTA AST GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
BALTONA BAL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
BUMECH BMC GPW NWZA ws. zmian w RN.
DCD DCD NC Pierwszy dzień notowań na NC 1.109.191 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
FASTFIN FFI GPW Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
FEERUM FEE GPW Wypłata dywidendy 0,21 zł na akcję.
GEOTRANS GTS NC Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
GREMINWES GIW GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2015 roku.
GRODNO GRN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku oraz sporządzania sprawozdań finansowych według zasad określonych przez MSR i MSSF.
MEDICALG MDG GPW NWZA ws. odwołania i powołania członków RN.
MERCOR MCR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,02 zł na akcję.
OPONEO.PL OPN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PEKABEX PBX GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
PHN PHN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,30 zł na akcję.
UHYECA ECA NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
Home Depot HD.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
Wal-Mart WMT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2015/2016.