Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 30 listopada 2015

ALIOR ALR GPW NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
PZU PZU GPW Split akcji w stosunku 1:10.
ABADONRE ABA GPW Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
ABMSOLID ABM GPW Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
ABPOL ABP NC Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
APLITT API GPW NWZA ws. zmiany firmy, zmiany statutu, przyjęcia tekstu jednolitego statutu, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.
BETACOM BCM GPW Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2015/2016.
CTE CTE NC Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii D.
DANKS DNS NC Ostatni dzień notowań na NC 8.335.485 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D.
IU IUS NC NWZA ws. wyrażenia zgody na nabywanie akcji własnych i określenia zasad nabywania akcji własnych oraz utworzenia i użycia kapitału rezerwowego.
KOMPUTRON KOM GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze roku obrotowego 2014/2015.
KREDYTIN KRI GPW NWZA ws. określenia liczebności RN oraz uzupełnienia składu RN.
LARK LRK GPW NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, połączenia (scalenia) akcji oraz upoważnienia zarządu do podejmowania czynności z tym związanych, zmiany statutu i in.
LENTEX LTX GPW NWZA ws. umorzenia akcji własnych nabytych przez spółkę, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
MERCOR MCR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2015/2016.
RADPOL RDL GPW NWZA ws. połączenia RADPOL Spółka Akcyjna i "FINPOL ROHR" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zmiany statutu.
SEVENET SEV NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014/2015.
SWISSMED SWD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2015/2016.
TORPOL TOR GPW Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
TRANSPOL TRN GPW NWZA ws. podziału zysku za rok 2014.
VEDIA VED NC Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
VIDIS VDS NC Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.07.2014 do 30.06.2015 roku.
WESTREAL WRE NC NWZA ws. zatwierdzenia powołania (kooptacji) członków RN oraz zmiany statutu.
WITTCHEN WTN GPW Ostatni dzień notowania na GPW 1.600.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.