Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 28 września 2020

ALLEGRO ALE GPW Zakończenie procedury budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych oraz składania zapisów na akcje przez inwestorów detalicznych.
LOTOS LTS GPW Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
3RGAMES 3RG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
ATM ATM GPW Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
BBIDEV BBD GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
BIOMEDLUB BML GPW NWZA ws. zatwierdzenia umowy pożyczki z członkami RN, zatwierdzenia aneksu do umowy pożyczki z prezesem zarządu oraz zmiany statutu.
BLUETAX BTG NC Scalenie akcji w stosunku 100:1.
CELTIC CPD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
COMPREMUM CPR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
DEKPOL DEK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
EFEKT EFK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
FITEN FTN NC ZWZA ws. m.in. straty za rok obrotowy 2019.
GIGROUP GIG GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,62 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GI International.
IMMOBILE GKI GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
MERCOR MCR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym, trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.
NORTCOAST NCT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PMPG PGM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PROJPRZEM PJP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
R22 R22 GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,28 zł na akcję.
VENTUREIN VTI GPW Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.