Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 19 czerwca 2012

ORANGEPL OPL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 na akcję.
PEKAO PEO GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,38 zł na akcję.
ABSINVEST AIN NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
ACE ACE GPW WZA
BETACOM BCM GPW Publikacja raportu za rok obrotowy 2011/2012.
BUDOPOL BDL GPW WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2011 roku.
CENTKLIMA CKL GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 14,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Lindab A.B.
GENERGY GNR NC WZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
GINOROSSI GRI GPW WZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2011.
GRUPAHRC HRC NC WZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zamiany części akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela serii C.
JHMDEV JHM GPW WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2011.
KBDOM KBD GPW Początek notowań spółki TRION (TIN) pod nazwą KBDOM (KBD), w związku ze zmianą firmy.
LUXMEDTRI LXT NC Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 do 31.03.2012.
MERCOR MCR GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2011, obejmującego okres od 01.04.2011 do 31.03.2012.
NETIA NET GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011 i niepodzielonego wyniku finansowego z lat wcześniejszych oraz połączenia ze spółką jednoosobową CDP Netia sp. z o.o.
OEX OEX GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 14 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Tell SA.
SEKA SEA NC WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
SELENAFM SEL GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
SPARKVC SPK NC Debiut spółki na NC.
SWISSMED SWD GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2011/2012.
YOLO YOL GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
Adobe Systems ADBE.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
FedEx FDX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.