Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 28 lutego 2022

AILLERON ALL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.
APATOR APT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.
BETACOM BCM GPW Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022.
COALENERG CLE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.
FEERUM FEE GPW NWZA ws. powołania członka RN oraz zmiany statutu.
HARPER HRP GPW Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego trwającego od 1.04.2021 do 31.03.2022.
HYDROTOR HDR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.
INTROL INL GPW Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
MARVIPOL MVP GPW NWZA ws. zmiany Polityki Wynagrodzeń Spółki.
MERCOR MCR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022.
MOLECURE MOC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 8.429 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
ONICO ONC NC Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
PASSUS PAS GPW NWZA ws. sporządzania przez spółkę jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF / MSR, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A, A1, B, D, E i F do obrotu na GPW, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
SAULETECH SLT NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
SHEEPYARD SHY NC NWZA ws. połączenia Eurohit S.A. z siedzibą w Krakowie ze spółką Sheepyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu na NC i przyjęcia tekstu jednolitego statutu.
SOHODEV SHD GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego od 01.10.2021r. do 30.09.2022r.
STALPROD STP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.
WERTHHOLZ WHH NC Publikacja raportu za rok obrotowy 2020/2021.