Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 30 listopada 2012

KERNEL KER GPW WZA
APIS ASA NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii M.
BETACOM BCM GPW Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2012/2013.
CCENERGY CCE GPW Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2012/2013.
CENTKLIMA CKL GPW Wykluczenie z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
FON FON GPW Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M.
GETINOBLE GNB GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J i K.
HERKULES HRS GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej i in.
ICPGROUP ICP NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
IMPERIO IMP GPW NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem objęcia akcji na okaziciela serii H, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I oraz zmian statutu i in.
JRHOLDING JRH NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
KREDYTIN KRI GPW Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2012/2013.
MERCOR MCR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2012, obejmującego okres od 01.04.2012 do 30.09.2012.
ORZLOPONY ORL NC NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania zarządu, zmiany statutu i wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
ROVESE RSE GPW Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii I.
RUCHCHORZ RCW NC Publikacja raportu za rok obrotowy 2011/2012.
SOBET SOB NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii F.
SWISSMED SWD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2012/2013.
TVN TVN GPW NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.