Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 15 lipca 2014

ARCUS ARC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
DRUKPAK DRU NC Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
DRUKPAK DRU NC Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
ESSYSTEM ESS GPW Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
EUROTAX ETX NC Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
IAI IAI NC Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
KETY KTY GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 10,00 zł na akcję.
LUXIMA LUX NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MERCOR MCR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 9,26 zł na akcję.
MGMSYS MGM NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PANOVA NVA GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
PYLON PYL NC Przydział akcji serii G objętych w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
SEKO SEK GPW Wypłata dywidendy 0,32 zł na akcję.
SFKPOLKAP SFK NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
SILVANO SFG GPW Wypłata dywidendy 0,10 euro na akcję.
(Altaba) Yahoo YHOO.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
Goldman Sachs GS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
Intel INTC.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
Johnson & Johnson JNJ.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
JPMorgan Chase & Co. JPM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.