Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 28 listopada 2014

LOTOS LTS GPW Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych oraz dodatkowych na akcje serii D w wykonaniu prawa poboru.
ABAK ABK NC Pierwszy dzień notowań na NC 116.665 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
AIGAMES ALG GPW NWZA ws. m.in. anulowania uchwały nr 4 WZA z dnia 7.04.2014 r., wprowadzenia akcji serii F do obrotu na NC, ubiegania się o dopuszczenie do obrotu wszystkich dotychczas wyemitowanych akcji, połączenia ze spółką Spartan Capital S.A. oraz zmiany statutu.
BACD BAC GPW NWZA ws. zmiany działalności, scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
BETACOM BCM GPW Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2014/2015.
BORYSZEW BRS GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
BRAS BSA NC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
CIECH CIE GPW Wypłata dywidendy 1,13 zł na akcję.
GOBARTO GOB GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 7,40 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cedrob S.A.
MERCOR MCR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2014/2015.
PGSSOFT PSW GPW Dzień ustalenia zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2014, w wysokości 0,07 zł na akcję.
PLAZACNTR PLZ GPW NWZA
PMPG PGM GPW Scalenie akcji w stosunku 10:1.
SUWARY SUW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014.
SWISSMED SWD GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie i umorzenie akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany oznaczenia serii akcji, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
SYGNITY SGN GPW NWZA ws. zmiany uchwały Nr 1 WZA z dnia 29 sierpnia 2011 r.
TVN TVN GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 20,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez TVN S.A.
WESTAISIC WES GPW Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
WORKSERV WSE GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S.