Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 2 lipca 2021

KRUK KRU GPW Wypłata dywidendy 11 zł na akcję.
ANALIZY AOL NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
BETOMAX BTX NC Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.
BIOFACTOR BFC NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
CEZ CEZ GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 52 CZK na akcję.
EKOPOL EGH NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty.
EUROTAX ETX NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.
INC INC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
INTROL INL GPW Wypłata dywidendy 0,46 zł na akcję.
MERCOR MCR GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2020/2021.
ONDE OND GPW Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
PGSSOFT PSW GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,69 zł na akcję.
SHOPER SHO GPW Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
STALPROD STP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 6 zł na akcję.
TALEX TLX GPW Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,40 zł na akcję.
TSGAMES TEN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 10 zł na akcję.