Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 7 września 2023

KRUK KRU GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 15 zł na akcję.
PZU PZU GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,40 zł na akcję.
08OCTAVA 08N GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
ATAL 1AT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
CAPTORTX CTX GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
CIECH CIE GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
DIGITREE DTR GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
DITIX DTX NC Dzień pierwszego notowania na NC 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
GOVENA GOV NC Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
HUUUGE-S144 HUGE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
HYDROTOR HDR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
IFIRMA IFI GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za II kwartał 2023 w wysokości 0,40 zł na akcję.
INTERCARS CAR GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
IPOPEMA IPE GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
KERNEL KER GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40.
KME KME NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020, pokrycia straty za rok 2021 oraz dalszego istnienia spółki.
MERCOR MCR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.
MOSTALZAB MSZ GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
ODLEWNIE ODL GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
PANOVA NVA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
POLTREG PTG GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
POLWAX PWX GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
REDAN RDN GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
TIM TIM GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.
UNIBEP UNI GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
XTPL XTP GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.