Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 29 lipca 2014

ATENDE ATD GPW Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
BETOMAX BTX NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
COMARCH CMR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
DXD DXD NC Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego.
ERG ERG GPW Scalenie akcji w stosunku 50:1.
EUCO EUC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,05 zł na akcję.
HUBTECH HUB NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
KREDYTIN KRI GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013/2014.
MBANK MBK GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 31.844 akcji zwykłych na okaziciela.
MERCOR MCR GPW Wypłata dywidendy 9,26 zł na akcję.
NETIA NET GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 5,31 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Vectra S.A.
OLYMPIC OEG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PROPERTYF PLE NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
SLR SLR NC Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
SOPHARMA SPH GPW Wypłata dywidendy 0,07 BGN na akcję.
STARHEDGE SHG GPW Początek notowań spółki GLOBALNRG (GLE) pod nazwą STARHEDGE (SHG), w związku ze zmianą firmy.
TEXT TXT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,37 zł na akcję.
WDBBU WDB NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
WIELTON WLT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,29 zł na akcję.
American Express AXP.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
Amgen AMGN.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
BP BP.UK LSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
Deutsche Bank DBK.DE Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
Merck & Co. MRK.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
Orange ORA.FR Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
Pfizer PFE.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
Twitter Inc. TWTR.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
United Parcel Service UPS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.