Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 5 sierpnia 2015

INGBSK ING GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
AQUAPOZ AQA NC Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
ASSECOSEE ASE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
DEVORAN DEV NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii L na okaziciela z prawem poboru oraz zmian składu RN.
EFIXDM EFX NC Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
FALCON FLG NC Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
FASTFIN FFI GPW NWZA ws. zmiany statutu i upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, dopuszczenia i wprowadzenia akcji oraz praw do akcji, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
FOTOVOLT FVE NC Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
GRUPAHRC HRC NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym.
KETY KTY GPW Wypłata dywidendy 10,70 zł na akcję.
KLON KLN NC Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
MAKOLAB MLB NC Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
MEDIATEL MTL GPW NWZA ws. zmiany statutu.
MERCOR MCR GPW ZWZA ws. m.in. sposobu rozporządzenia zyskiem wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r. oraz wypłacie dywidendy.
NEMEX NMX NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2013, dalszego istnienia spółki, pokrycia straty za rok 2014, wyrażenia zgody na przystąpienie spółki do umowy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. oraz innymi bankami w ramach przedsięwzięcia biznesowego pt. Esco-domy.
PLANETB2B P2B NC Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
PLASMA PSM NC Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
STALPROFI STF GPW Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
UNICREDIT UCG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ING Groep INGA.NL Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
Motorola MSI.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
Societe Generale GLE.FR Euronext Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
Time Warner TWX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
Unicredit Group UCG.IT Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.