Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 22 sierpnia 2022

BENEFIT BFT GPW NWZA ws. połączenia spółki ze spółkami Benefit IP sp. z o.o. i Benefit IP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. wraz z wyrażaniem zgody na plan połączenia tych spółek.
BIOPLANET BIP NC Wypłata dywidendy 0,36 zł na akcję.
GRUPAMZ GMZ NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
INTERSPPL IPO GPW Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2022/2023.
KINOPOL KPL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
MERCOR MCR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2022/2023.
PCCEXOL PCX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
PCCROKITA PCR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
PLATIGE PLI NC Dzień pierwszego notowania na NC 55.562 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
WAWEL WWL GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 510 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Laurę Silvię Opferkuch.
XPLUS XPL GPW NWZA ws. utworzenia akcyjnego programu motywacyjnego i przyjęcia regulaminu akcyjnego programu motywacyjnego oraz zmiany statutu.