Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 15 czerwca 2012

EUROCASH EUR GPW WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2011.
PEKAO PEO GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,38 zł na akcję.
11BIT 11B GPW Publikacja raportu za 2011 rok.
AERFINANC AER NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raport za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.
AGROLIGA AGL NC Publikacja raportu za 2011 rok.
AITON AIT NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
AMPLI APL GPW WZA ws. m.in. sposobu podziału zysku wypracowanego w 2011 roku.
APOLLO APC NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii I.
ARTEFE NC Publikacja raportu za 2011 rok.
ARTNEWS ATN NC Publikacja raportu za 2011 rok.
ATLANTIS ATS GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
BALTICON BLT NC Publikacja raportu za 2011 rok.
BIOMAX BIM NC Publikacja raportu za 2011 rok.
BRAS BSA NC Debiut spółki na NC.
C2A C2A NC Publikacja raportu za 2011 rok.
CUBEITG CTG GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w statucie.
DASE DFG NC WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
DEVORAN DEV NC Publikacja raportu za 2011 rok.
DIRECTES DES NC Publikacja raportu za 2011 rok.
DOMLEK DLK NC Publikacja raportu za 2011 rok.
EASYCALL ECL NC Publikacja raportu za 2011 rok.
ECERAMICS ECR NC Publikacja raportu za 2011 rok.
EKANCELAR EKA GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
EKOEXPORT EEX GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
FABRFORMY FFO NC Publikacja raportu za 2011 rok.
FERRUM FER GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
FIGENE FIG NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
FLUID FLD NC Publikacja raportu za 2011 rok.
FUTURIS FUT NC Publikacja raportu za 2011 rok.
GARIN GAR NC Publikacja raportu za 2011 rok.
HBPOLSKA HBP GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80, WIG, WIG-Poland oraz WIG-budownictwo.
HERKULES HRS GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
IVMX IMX GPW Wypłata dywidendy 0,27 zł na akcję.
JUPITER JPR GPW WZA ws. m.in. pokrycia starty netto za rok obrotowy 2011.
MERCOR MCR GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
MIRBUD MRB GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
MOL MOL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 454,54 HUF na akcję.
MOLIERA2 MO2 NC Publikacja raportu za 2011 rok.
NEUCA NEU GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
NFIEMF EMF GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
NTVSA NTV NC Publikacja raportu za 2011 rok.
OEM OEM NC Debiut spółki na NC.
OPENNET OPE NC Publikacja raportu za 2011 rok.
PEGAS PGS GPW WZA ws. m.in. podziału zysków netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 oraz wypłaty dywidendy.
PGSSOFT PSW GPW Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
PLASTBOX PLX GPW WZA ws. m.in. podziału zysku.
PRIVRNT RNT NC Publikacja raportu za 2011 rok.
PROXYAD PXY NC Publikacja raportu za 2011 rok.
QUERCUS QRS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
RCUNION RCU NC Publikacja raportu za 2011 rok.
REMEDIS REM NC WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
ROCCA RCA NC Publikacja raportu za 2011 rok.
SERENITY SRT NC Publikacja raportu za 2011 rok.
SIMPLE SME GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J.
SNIEZKA SKA GPW WZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2011 rok.
SPAC1 SP1 NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
SPC SPC NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
SPC SPC NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
STARFIT SFI NC Publikacja raportu za 2011 rok.
SUNDRAGON SDG NC Publikacja raportu za 2011 rok.
SYNERGA SNG NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za pierwszy rok obrotowy, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H, I, J i K w tym z wyłączeniem prawa poboru oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
TAXUSFUND TXF NC WZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2011 rok, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B z zachowaniem prawa poboru.
TOPMEDICA TPM GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011, przeznaczenia zysku netto wynikającego ze zmiany zasad rachunkowości wykazanego za rok obrotowy 2009 na kapitał zapasowy, przyjęcia planu połączenia Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu z Metro Nieruchomości S.A. z siedzibą w Iławie.
WBAY WBY NC Publikacja raportu za 2011 rok.
WESTREAL WRE NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.