Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 28 października 2022

BIOFACTOR BFC NC Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
CANNABIS CBD NC NWZA ws. emisji obligacji zamiennych, emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy), upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych, zmiany składu RN oraz zmiany statutu.
COGNOR COG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
DADELO DAD GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 68.675 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
EFEKT EFK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
EKOEXPORT EEX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
GREENX GRX GPW Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2022/2023.
HELIO HEL GPW Publikacja raportu za rok obrotowy 2021/2022.
KOGENERA KGN GPW NWZA ws. zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
MBFGROUP MBF NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
MEDCAMP MDP NC NWZA ws. powołania członków RN.
MEDICALG MDG GPW NWZA ws. uchylenia uchwały nr 32/06/2022 ZWZ z 30 czerwca 2022 r., podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I, J, K i L, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu, ustalenia liczby członków RN, powołania członka RN oraz wyboru Przewodniczącego RN.
MENNICA MNC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
MERCOR MCR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,63 zł na akcję.
MILTON MTN NC Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
MPLVERBUM VER NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021/2022.
SANTANDER SAN GPW Pierwszy dzień notowań bez zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2022 w wysokości 0,0583 euro na akcję.
STSHOLDING STH GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 w wysokości 0,27 zł na akcję.
TRAKCJA TRK GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,70 zł za sztukę w II fazie wezwania ogłoszonego przez Agencję Rozwoju Przemysłu i PKP Polskie Linie Kolejowe.
YOLO YOL GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021 oraz dalszego istnienia spółki.
Chevron CVX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
Colgate-Palmolive CL.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
Exxon Mobil XOM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
Sanofi SAN.FR Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.