Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 30 września 2013

01CYBATON 01C NC Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
BERLING BRG GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
BIOTON BIO GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 3.688 akcji zwykłych na okaziciela serii AC, wyłączenia prawa poboru, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany statutu.
EKANCELAR EKA GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG i WIG-Poland.
ELZAB ELZ GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG, WIG-Poland i WIG-Informatyka.
EUROTAX ETX NC Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję.
FAM FAM GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
GKSKAT GKS NC NWZA ws. zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
GOODIDEA GDI NC Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
GTRINITY GTY NC NWZA ws. wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji przez akcjonariuszy, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej, zmiany statutu.
IMPERA IMP GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
INDATA IDT GPW NWZA ws. zmian w RN, podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru, emisji akcji serii E oraz zmiany statutu.
MBWS MBW GPW WZA
MERCOR MCR GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 marca 2013r.
MISPOL MIP GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG, WIG-Poland i WIG-spożywczy.
PBG PBG GPW NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego, zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
PGSSOFT PSW GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2013, w wysokości 0,05 zł na akcję.
PMPG PGM GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG, WIG-Poland i WIG-media.
PROCHEM PRM GPW Wypłata dywidendy 0,78 zł na akcję.
PROLOG PRL NC Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
SCOPAK SCO GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
SOLAR SOL GPW Wypłata dywidendy 0,21 zł na akcję.
STALPROD STP GPW Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.