Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 19 czerwca 2013

ALIOR ALR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
KGHM KGH GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz kompensaty zysku za lata ubiegłe z kapitałem z aktualizacji wyceny.
PEKAO PEO GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 8,39 zł na akcję.
ATM ATM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
BETACOM BCM GPW Publikacja raportu za rok obrotowy 2012/2013.
BUDUS BDS NC Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku.
BYTOM BTM GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2012 oraz dalszego istnienia spółki.
CEZ CEZ GPW ZWZA
DORADCY24 D24 NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok oraz dalszego istnienia spółki.
DTP DTP GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
EKOKOGEN EKG NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
EKOPOL EGH NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
ELKOP EKP GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2012, tj. za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
EMCINSMED EMC GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 18,80 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez CareUp B.V. oraz Soporto Invest B.V.
EMMERSON EMM NC Publikacja raportu za 2012 rok.
FERRO FRO GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję.
GAMEDUST GDC NC Publikacja raportu za 2012 rok.
GLCOSMED GLC GPW Początek przyjmowania podstawowych zapisów na akcje oferowane.
IMS IMS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
INPRO INP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
KOMPUTRON KOM GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2012/2013.
KREDYTIN KRI GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2012/2013.
LANGLOO LAN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
LUDUS LUD NC Publikacja raportu za 2012 rok.
LUXMEDTRI LXT NC Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.04.2012r. do 31.03.2013r.
MANYDEV MAN GPW ZWZA ws. m.in. straty spółki.
MEGARON MEG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2012 rok.
MERCOR MCR GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2012/2013.
MERLINGRP MRG NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
RAEN RAE GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
REINO RNC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 82.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
SADOVAYA SGR GPW ZWZA
SCOPAK SCO GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG oraz WIG-Poland.
SEKA SEA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012r. oraz wypłaty dywidendy.
SIMPLE SME GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2012 rok.
SONEL SON GPW Wypłata dywidendy 0,44 zł na akcję.
STARKDEV STR NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012 tj. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.
SWISSMED SWD GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2012/2013.
WARIMPEX WXF GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku bilansowego wykazanego w rocznym sprawozdaniu finansowym.
YOLO YOL GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2012.
FedEx FDX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.