Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 16 marca 2021

ARCTIC ATC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
EMUZYKA EMU NC Publikacja raportu za 2020 rok.
ESKIMOS ESK NC Publikacja raportu za 2019 rok.
GPW GPW GPW NWZA ws. zmiany w składzie Rady Giełdy.
IDEABANK IDA GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P przeprowadzanej w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
MERCOR MCR GPW NWZA ws. zmiany zakresu upoważnienia dla zarządu, objętego załącznikiem nr 1 do uchwały nr 5 NWZ z 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia zarządowi do skupu akcji własnych, ustanowienia programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
PCCROKITA PCR GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2020 rok.
RYVU RVU GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
ZPUE PUE GPW NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki w celu ich dobrowolnego umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego, wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie spółki oraz zmian w składzie RN.
Antofagasta ANTO.UK LSE Publikacja raportu za 2020 rok.
RWE RWE.DE Euronext Publikacja raportu za 2020 rok.