Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 30 listopada 2017

ARCHICOM ARH GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,21 zł na akcję.
ARTERIA ARR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,23 zł na akcję.
BETACOM BCM GPW Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
BUMECH BMC GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i sWIG80.
IMMOBILE GKI GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
INFOSYS IFS NC Publikacja raportu za okres 01.07.2016 do 30.06.2017 (rok obrotowy 2016/2017).
LARK LRK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
LASERMED LSR NC Split akcji w stosunku 1:10.
LIVECHAT LVC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
MERCATOR MRC GPW NWZA ws. powołania członka RN.
MERCOR MCR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
MIRBUD MRB GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
MNI MNI GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
NORTCOAST NCT GPW NWZA ws. zmian w składzie zarządu, zmiany statutu oraz zmiany regulaminu RN.
POLIMEXMS PXM GPW NWZA ws. powołania członka RN.
POLNORD PND GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
RAFAMET RAF GPW Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,15 zł na akcję.
RUCHCHORZ RCW NC Publikacja raportu za rok obrotowy 01.07.2016-30.06.2017.
SIMPLE SME GPW Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,02 zł na akcję.
STALPROD STP GPW NWZA ws. zmiany w składzie RN.