Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 26 lipca 2016

MILLENNIUM MIL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
APSENERGY APE NC Wprowadzenie do obrotu na GPW 156.107 akcji serii C2 oraz 182.107 akcji serii C3.
BAHOLDING BAH GPW Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
EPIGON EPI NC Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC, na wniosek spółki.
GLGPHARMA GLG NC Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
INTERNITY INT NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
K2HOLDING K2H GPW Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
LIVECHAT LVC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,08 zł na akcję.
MED MED NC Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC, na wniosek spółki.
MERCOR MCR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,51 zł na akcję.
NFIEMF EMF GPW Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
OLYMPIC OEG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
QUANTUM QNT GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 8,30 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Quantum Qguar Sp. z o.o.
REVITUM REV NC Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
3M MMM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
Apple AAPL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.
BP BP.UK LSE Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
Caterpillar CAT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
Citrix Systems CTXS.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
DuPont DD.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
LVMH Moet-Hennessy MC.FR Euronext Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
McDonald's MCD.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
Orange ORA.FR Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
Telecom Italia TIT.IT Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
Twitter Inc. TWTR.US NYSE Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
United Technologies UTX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
Verizon VZ.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.