Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 14 lipca 2017

GTC GTC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 10.087.026 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
KGHM KGH GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
PKNORLEN PKN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.
APLISENS APN GPW Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
ASBIS ASB GPW Wypłata dywidendy 0,03 USD na akcję.
ASSECOSEE ASE GPW Wypłata dywidendy 0,48 zł na akcję.
ATENDE ATD GPW Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
ATLASEST ATL GPW ZWZA
CCS CCS NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
DELKO DEL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
ERGIS EGS GPW Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
EUROHOLD EHG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,0095 BGN na akcję.
FINVENTUR FIV NC Publikacja raportu za 2016 rok.
GEOTRANS GTS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
GORENJE GRV GPW ZWZA
GROCLIN GCN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
GWARANT GWR NC Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
IAP IAP NC Dzień wykupu akcji spółki przez Mirosława Mejera po cenie 0,60 zł za akcję.
INTERCARS CAR GPW Wypłata dywidendy 0,71 zł na akcję.
KANCELWEC KPI NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
MAKARONPL MAK GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
MDIENERGIA MDI GPW Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
MERCOR MCR GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2016/2017.
MERIT MEI NC NWZA ws. zmiany nazwy rozdziału II statutu oraz zmiany statutu.
MEXPOLSKA MEX GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,32 zł na akcję.
NOWAGALA CNG GPW NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
ODLEWNIE ODL GPW Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
PELION PEL GPW Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,35 zł na akcję.
PLAY PLY GPW Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
PYLON PYL NC Dzień pierwszego notowania na NC 13.536.038 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
RADPOL RDL GPW Ostatni dzień notowania praw poboru akcji serii E.
STALPROD STP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.
Citigroup C.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
JPMorgan Chase & Co. JPM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
Wells Fargo & Company WFC.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.