Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 18 grudnia 2020

4MASS 4MS NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii I.
ANSWEAR ANR GPW Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
CDA CDA NC Dzień pierwszego notowania na NC 17.950 akcji zwykłych na okaziciela serii D1.
CPGROUP CPG GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
DADELO DAD GPW Przydział akcji oferowanych.
ELEMENTAL EMT GPW Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
FON FON GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.425.000 akcji serii A.
HELIO HEL GPW ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2019/2020.
IDEABANK IDA GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
KETY KTY GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 660 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
KOGENERA KGN GPW NWZA ws. zmiany statutu.
KRVITAMIN KVT GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
MAXIPIZZA MXP NC Dzień pierwszego notowania na NC 2.842.412 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
MERCOR MCR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.
MERCOR MCR GPW Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
ORZLOPONY ORL NC Dzień pierwszego notowania na NC 2.735.655 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
PCFGROUP PCF GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 27.500.000 akcji serii A oraz 2.062.512 praw do akcji serii B.
SANWIL SNW GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
SWISSMED SWD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego, trwające od 01.04.2020 r. do 30.09.2020 r.
Nike NKE.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2020/2021.