Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 31 maja 2016

EUROCASH EUR GPW Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
ABAK ABK NC Publikacja raportu za 2015 rok.
APANET APA NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
AUGA AUG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
B3SYSTEM B3S GPW Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
BROADGATE BDG NC Publikacja raportu za 2015 rok.
CANNABIS CBD NC Publikacja raportu za 2015 rok.
CITYSERV CTS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
CITYSERV CTS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 euro na akcję.
DATAWALK DAT GPW Publikacja raportu za 2015 rok.
DECORA DCR GPW Wypłata dywidendy 2,50 zł na akcję.
DREWEX DRE GPW Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
EKOOZE EKE NC Publikacja raportu za 2015 rok.
EUROTEL ETL GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2015.
FACHOWCY FAV NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
FLUID FLD NC NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru w całości oraz zmiany statutu.
FOREVEREN FOR NC Publikacja raportu za 2015 rok.
GENOMED GEN NC Publikacja raportu za 2015 rok.
GEOTRANS GTS NC Publikacja raportu za 2015 rok.
GRUPAHRC HRC NC Publikacja raportu za 2015 rok.
GRUPAMZ GMZ NC Publikacja raportu za 2015 rok.
HORNIGOLD HRL NC Publikacja raportu za 2015 rok.
IBSM IBS GPW ZWZA ws. m.in. obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia strat bilansowych spółki, określenia sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015, dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, z wyłączeniem w całości prawa poboru, oferty prywatnej akcji nowej emisji oraz zmiany statutu.
INNOGENE IGN NC Publikacja raportu za 2015 rok.
INVESTEKO IVE NC Publikacja raportu za 2015 rok.
KME KME NC Publikacja raportu za 2015 rok.
KOGENERA KGN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 r.
LARQ LRQ GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
MEDIATEL MTL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
MENNICASK MNS NC Publikacja raportu za 2015 rok.
MERCOR MCR GPW NWZA ws. połączenia spółki z jej spółką zależną MERCOR 2HD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.
MFOOD MFD NC Publikacja raportu za 2015 rok.
MIDAS MDS GPW Dzień wykupu akcji spółki przez Polkomtel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po cenie 0,81 zł za akcję.
MINOX MNX NC Publikacja raportu za 2015 rok.
MMCPL MMC NC Publikacja raportu za 2015 rok.
MOBINI MOB NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
MODECOM MOD NC Publikacja raportu za 2015 rok.
MOL MOL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 567 HUF na akcję.
NFPL NFP NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
NOTORIA NTS NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ORZBIALY OBL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz lata ubiegłe.
PGMSA PMG NC Publikacja raportu za 2015 rok.
PGPPOLONI PGP NC Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
PREMFOOD PFR NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
RAFAMET RAF GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
REDAN RDN GPW Początek zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Radosława Wiśniewskiego, Piengjai Wiśniewską, Teresę Wiśniewską, Redral spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Łodzi oraz „Ores” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, po 2,07 zł za sztukę.
REVITUM REV NC Publikacja raportu za 2015 rok.
SEDIVIO SED NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy.
SEKO SEK GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
SFINKS SFS GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.oraz użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.
SOFTBLUE SBE NC Publikacja raportu za 2015 rok.
SOLARINOV SIN NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
STEMCELLS SCS NC Publikacja raportu za 2015 rok.
SUWARY SUW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2015/2016.
TAMEX TOS NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
TAXNET TXN NC Publikacja raportu za 2015 rok.
TESGAS TSG GPW ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
VISTAL VTL GPW NWZA ws. połączenia spółek: Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni, Holby Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Marsing Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz zmiany statutu.
WAWEL WWL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 20 zł na akcję.