Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 21 września 2021

CLNPHARMA CLN GPW Dzień ostatniego notowania na GPW 6.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
IMS IMS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
KREC KRC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
KRVITAMIN KVT GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021 w wysokości 1,47 zł na akcję.
MBANK MBK GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.656 akcji zwykłych na okaziciela.
MERCOR MCR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,57 zł na akcję.
MOSTALWAR MSW GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
OTLOG OTS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
PEPEES PPS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
PMPG PGM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
SKYLINE SKL GPW NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
TARCZYNSKI TAR GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zaciągnięcie nowych zobowiązań z tytułu lub w związku z umową kredytów terminowych, kredytu odnawialnego oraz kredytów obrotowych oraz wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki przez Tarczyński S.A. dla akcjonariuszy.
VOTUM VOT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
Adobe Systems ADBE.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
FedEx FDX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.