Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 22 lutego 2019

SANPL SPL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
APANET APA NC NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w RN, ustalenia terminu i miejsca pierwszego posiedzenia RN nowej kadencji, zmiany statutu, dochodzenia przez spółkę roszczeń wobec Andrzeja Lisa i Anny Gardiasz o naprawienie szkody wyrządzonej spółce i in.
EKOPARK EPR NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
INTERAOLT IRL GPW Publikacja raportu za IV kwartał 2018 oraz za cały 2018 rok.
MERCOR MCR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
MOL MOL GPW Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
PCM PCM GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 22,25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Hitachi Capital Polska.
PCM PCM GPW Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez PKO Leasing SA z 11,38 zł na 23 zł za sztukę.
XTPL XTP GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.