Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 11 lipca 2014

ALTUS ALI GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 16.380.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
APIS ASA NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
ARCUS ARC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
ASSECOSEE ASE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,32 zł na akcję.
CNT CNT GPW Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.
HORTICO HOR NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
MERCOR MCR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 9,26 zł na akcję.
MILKPOL MLP NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
PANOVA NVA GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
PHOTON PEN GPW ZWZA
RELPOL RLP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
SEVENET SEV NC Pierwszy dzień notowań na NC 333.825 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
SFKPOLKAP SFK NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
TOYA TOA GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję.
Wells Fargo & Company WFC.US NYSE 12:00
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.