Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 3 lipca 2020

MILLENNIUM MIL GPW NWZA ws. zmiany uchwały nr 4 NWZ z 27 sierpnia 2019 r. oraz zmian w statucie.
11BIT 11B GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 130.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
APS APS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
BRASTER BRA GPW NWZA ws. zmiany treści uchwał nr 4 i 5 NWZ z 29 kwietnia 2019 r., uchylenia uchwały nr 8 NWZ z 30 grudnia 2019 r., warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N oraz wyłączenia prawa poboru, uchylenia uchwały nr 4 NZW z 2 marca 2020 r., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, powołania członka RN, zmiany statutu.
CEZ CEZ GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 34 CZK na akcję.
CHERRY CHP NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
COMARCH CMR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
EUROTAX ETX NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
GAMFACTOR GIF GPW Rozpoczęcie przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych.
GRMEDIA GME NC Wypłata dywidendy 2,16 zł na akcję.
HELIO HEL GPW NWZA ws. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN oraz zmiany uchwały nr 4/08/2019 NWZA z 1 sierpnia 2019 roku.
MAXCOM MXC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
MERCOR MCR GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2019/2020.
SAKANA SKN NC Publikacja jednostkowego raportu za 2019 rok.
ULTGAMES ULG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
WOJAS WOJ GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.