Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 18 września 2015

ADIUVO ADV GPW Rozpoczęcie przyjmowania deklaracji w procesie budowania księgi popytu na akcje serii I.
COMARCH CMR GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
CORMAY CRM GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 31.861.977 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K.
MERCOR MCR GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
NEWAG NWG GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
PAMAPOL PMP GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,15 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Amerykanka Struktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna.
PRESENT24 P24 NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
RAFAKO RFK GPW Ostatni dzień notowania na GPW 15.331.998 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J.
SYGNITY SGN GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
UNIWHEELS UNW GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
WIRTUALNA WPL GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.