Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 20 lutego 2017

APLITT API GPW Dzień wykupu akcji spółki przez Stefczyk Nieruchomości – Towarzystwo Zarządzające SKOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna po cenie 1,25 zł za akcję.
GRENEVIA GEA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
INDYGO IDG GPW NWZA ws. uchylenia uchwały nr 3 NWZ 9 sierpnia 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K w ramach subskrypcji zamkniętej w drodze oferty publicznej.
MERCOR MCR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
MMAKERS MMF NC Publikacja raportu za 2016 rok.
TRANSPOL TRN GPW NWZA ws. zmiany statutu.
WODKAN WOD NC NWZA ws. zaakceptowania realizacji i upoważnienia zarządu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu inwestycyjnego pt.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” oraz powołania pełnomocników ds. realizacji tego projektu inwestycyjnego.
YOLO YOL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,75 zł na akcję.