Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 17 czerwca 2016

GRUPAAZOTY ATT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,84 zł na akcję.
LPP LPP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015, zmiany przeznaczenia akcji własnych nabytych przez spółkę w 2008 roku oraz przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających spółką.
11BIT 11B GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
APATOR APT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję.
ATM ATM GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
BIOGENED BGD NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2015 rok, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii "I" oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji, emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
DEKTRA DKR NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 rok oraz wypłaty dywidendy.
EC2 EC2 NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,21 zł na akcję.
EFEKT EFK GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
EGB EGB NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2015 rok, ustanowienia Programu Motywacyjnego na lata 2017 – 2020, emisji warrantów subskrypcyjnych serii G, H, I oraz J z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii E oraz nabycia akcji własnych.
EKOPOL EGH NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję zwykłą i 0,06 zł na akcję uprzywilejowaną.
ESSYSTEM ESS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
EUROSNACK ECK NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
FOTOVOLT FVE NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 w wysokości 189.440,54 zł z kapitału zapasowego spółki.
HOLLYWOOD HLD GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2015.
INTEGERPL ITG GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
JHMDEV JHM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2015 oraz wypłaty dywidendy z zysku netto za rok 2015.
JWWINVEST JWW GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
KREDYTIN KRI GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2015/2016.
LUBAWA LBW GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
LUG LUG NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 r.
LUXMEDTRI LXT NC Publikacja raportu za rok obrotowy 2015/2016.
MARSOFT MAR NC ZWZA ws. m.in. rozliczenia zysku/straty za rok 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
MERCOR MCR GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2015/2016.
MILKILAND MLK GPW ZWZA
MILKPOL MLP NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2015 rok.
MLPGROUP MLG GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ORZLOPONY ORL NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
OVOSTAR OVO GPW ZWZA
OVOSTAR OVO GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
PAGED PGD GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
POLNORD PND GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
PULAWY ZAP GPW Wypłata dywidendy 10,50 zł na akcję.
RAEN RAE GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
RANKPROGR RNK GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ROBINSON RBS NC Dzień pierwszego notowania na NC 306.250 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
SNIEZKA SKA GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,15 zł na akcję.
SOPHARMA SPH GPW ZWZA
SWISSMED SWD GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2015/2016.
SWISSMED SWD GPW NWZA ws. połączenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. i Swissmed Development Sp. z o.o.
TEXT TXT GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2015/2016.
TORPOL TOR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego za rok 2015.
UNIBEP UNI GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,17 zł na akcję.
WASKO WAS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
WOJAS WOJ GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego zysku za rok 2015.
XTB XTB GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.