Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 19 czerwca 2015

PEKAO PEO GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 10 zł na akcję.
7FIT 7FT NC Publikacja raportu za 2014 rok.
AGROTON AGT GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
BETACOM BCM GPW Publikacja raportu za rok obrotowy 2014/2015.
BNPPPL BNP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014r.
CCENERGY CCE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01 kwietnia 2013r. do 31 grudnia 2014r.
COGNOR COG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2014.
DEKTRA DKR NC Wypłata dywidendy 1,10 zł na akcję.
DREWEX DRE GPW Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
EMPERIA EMP GPW Wypłata dywidendy 1,33 zł na akcję.
GEOTREKK GTK NC Publikacja raportu za 2014 rok.
GOBARTO GOB GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
GROCLIN GCN GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
HERKULES HRS GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
IDEABANK IDA GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
IFSA IFR GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
INTROL INL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,23 zł na akcję.
KOMPUTRON KOM GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2014/2015.
KREDYTIN KRI GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2014/2015.
LUXMEDTRI LXT NC Publikacja raportu za rok obrotowy 2014/2015.
MALKOWSKI MMA NC ZWZA ws. udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki Panu Marcinowi Małkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.
MERCOR MCR GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2014/2015.
MERCOR MCR GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
MILKILAND MLK GPW ZWZA
MSXRESOUR MSX GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
NEPTIS YAN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
ODLEWNIE ODL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
OPTEAM OPM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
PCCROKITA PCR GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
PEKABEX PBX GPW Zakończenie przyjmowania zapisów w ramach transzy inwestorów indywidualnych, transzy inwestorów instytucjonalnych oraz transzy kierowanej.
RADPOL RDL GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
RELPOL RLP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014r. oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
SFKPOLKAP SFK NC Publikacja raportu za 2014 rok.
SNIEZKA SKA GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,10 zł na akcję.
SOPHARMA SPH GPW ZWZA
STARFIT SFI NC Publikacja raportu za 2014 rok.
SWISSMED SWD GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2014/2015.
TARCZYNSKI TAR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 rok.
TORPOL TOR GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
TORPOL TOR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
TVN TVN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
URSUS URS GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
VOTUM VOT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,67 zł na akcję.
WOJAS WOJ GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego zysku za rok 2014.
YOLO YOL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.
ZAMET ZMT GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
ZPUE PUE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 11,61 zł na akcję zwykłą oraz 12,15 zł na akcję uprzywilejowaną.