Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 26 września 2017

4MOBILITY 4MB NC Początek budowy księgi popytu na akcje serii F.
BIK BIK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ERG ERG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
GRODNO GRN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
IBSM IBS GPW Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
IMS IMS GPW NWZA ws. przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków zarządu, menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej IMS na lata 2018-2020, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
IZOBLOK IZB GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.
MERCOR MCR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2016 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2017 r.
MOL MOL GPW Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
MOL MOL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 327.336 akcji zwykłych.
MORIZON MZN GPW Dzień ostatniego notowania na GPW 3.361.362 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
PAMAPOL PMP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocza 2017 roku.
STALPROFI STF GPW Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
TROPHYRES TPR NC NWZA
VIVID VVD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ZPUE PUE GPW NWZA ws. powołania członka RN, wynagradzania członków RN oraz ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Audytu.