Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 26 stycznia 2023

ECHO ECH GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2022, w wysokości 0,22 zł na akcję.
GETBACK GBK GPW NWZA ws. działań maksymalizujących spłatę wierzytelności układowych.
IZOBLOK IZB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2022/2023.
MERCOR MCR GPW NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki, zmiany (obniżenia) kapitału zakładowego, zmiany statutu, ustanowienia programu motywacyjnego, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki.
PLATIGE PLI NC NWZA ws. zmiany statutu oraz wynagrodzenia członków RN.
ZYWIEC ZWC GPW NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz upoważnienia zarządu do podjęcia czynności mających na celu wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym.
Comcast CMCSA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
LVMH Moet-Hennessy MC.FR Euronext Publikacja raportu za 2022 rok.
MasterCard MA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
Nokia NOKA.FI Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
SAP SAP.DE Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
Visa V.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2022/2023.
Xerox XRX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.