Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 12 sierpnia 2011

KGHM KGH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu, zawierającego kwartalną informację finansową, za II kwartał 2011 roku.
KGHM KGH GPW Wypłata dywidendy 14,90 zł na akcję.
01CYBATON 01C NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
11BIT 11B GPW Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
AGORA AGO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2011 roku.
ALTA AAT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
APIS ASA NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ARENAPL ARE NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ARTEFE NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ASTRO ASR NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ATONHT ATO NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
BGSENERGY BGS NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
BIOERG BER NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
BIOMAX BIM NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
BPX BPX NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
C2A C2A NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
CERABUD CER NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
DASE DFG NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
DCD DCD NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
DYWILAN DYW NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ECERAMICS ECR NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
EFICOM EFI NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
EMONT ELM NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ESKIMOS ESK NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
EZO EZO NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
FINHOUSE FIN NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
FMG FMG GPW Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
FONECO FNE NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
GHYDROGEN GHY NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
GOLAB GOL NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
GOTFI GTF NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
GRUPAREC GRC NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
HURTIMEX HRT NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ICECODE ICG NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
INNOCOMM ICM NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
INTERNITY INT NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
INVESTREM ITX NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
INVICO IVC NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ITMTRADE ITM GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
KORBANK KOR NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
KUPIEC KPC NC Debiut spółki na NC.
LOKATYBUD LBD NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
LOYD LYD NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
MAKOLAB MLB NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
MARSOFT MAR NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
MEDICOBIO MDB NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
MERCOR MCR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku, obejmującego okres od 01.04.2011 do 30.06.2011.
MEW MSA NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
MFOOD MFD NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
MILKPOL MLP NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
MOBINI MOB NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
MOVGAMVR MVR NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
MPLVERBUM VER NC Publikacja raportu za rok obrotowy 2010/2011.
NOVITUS NVS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
NOWAGALA CNG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
NTCAPITAL NTC GPW Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
NWAI NWA NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
PBSFINANSE PBF GPW Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
PHARMENA PHR GPW Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
PHOENIX PHO NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
POLTRONIC PTN NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
PPRICE PPR NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
PROXYAD PXY NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii B.
READGENE RDG NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
RELPOL RLP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
ROCCA RCA NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
RONSON RON GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
ROOFRENOV RRH NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
SERINUS SEN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
SEVENET SEV NC Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2010/2011.
SEVENET SEV NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
SPAC1 SP1 NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E, F, G, H, I, J, K, L i Ł.
STOPKLA STK NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
SYNERGA SNG NC NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz przyjęcia zasad programu opcyjnego.
SZAR SZR NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
TAXUSFUND TXF NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
TMSBROKER TMS NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
TONSILAC TAC NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
TOYA TOA GPW Debiut spółki na GPW.
URLOPYPL URL NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
VEDIA VED NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
VRFACTORY VRF NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
WAWEL WWL GPW Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
WDBBU WDB NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
WODKAN WOD NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
XPLUS XPL NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.