Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 11 grudnia 2020

LPP LPP GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 8406 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Semper Simul Foundation.
DADELO DAD GPW Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów indywidualnych oraz procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
ELKOP EKP GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.380.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
GETBACK GBK GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
MERCOR MCR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
SANTANDER SAN GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 722.526.720 akcji zwykłych spółki.
SYNEKTIK SNT GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
TRANSPOL TRN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
WORKSERV WSE GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80 i WIG.
XBSPROLOG XBS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,10 zł na akcję.
ZYWIEC ZWC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 16 zł na akcję.