Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 29 listopada 2013

KERNEL KER GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
ATLANTIS ATS GPW NWZA ws. m.in. połączenia ze spółkami: FON S.A. z siedzibą w Płocku, Stark Development S.A. z siedzibą w Chorzowie, Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku oraz FON Ecology S.A. z siedzibą w Płocku.
AVIASG ASG GPW NWZA
BETACOM BCM GPW Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2013/2014.
DECORA DCR GPW NWZA ws. zmian w składzie RN i w regulaminie obrad WZA.
DORADCY24 D24 NC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ELEMENTAL EMT GPW Zakończenie zapisów na akcje serii M w transzy inwestorów indywidualnych oraz zakończenie procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
FON FON GPW NWZA ws. m.in. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia własnych akcji, połączenia ze spółkami: ATLANTIS Energy S.A. z siedzibą w Płocku, Stark Development S.A. z siedzibą w Chorzowie, Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku oraz FON Ecology S.A. z siedzibą w Płocku, umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
FONECO FNE NC NWZA ws. m.in. połączenia ze spółkami: FON S.A. z siedzibą w Płocku, Stark Development S.A. z siedzibą w Chorzowie, Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku oraz ATLANTIS Energy S.A. z siedzibą w Płocku.
KDMSHIPNG KDM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
MERCOR MCR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2013/2014.
NOVAKBM KBM GPW Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za pierwsze 9 miesięcy 2013 roku.
NOVAVISGR NVG GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
PULAWY ZAP GPW ZWZA ws. zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu oraz podziału zysku netto za okres od 01.07.2012r. do 30.06.2013r., ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty oraz zmian w składzie RN.
QUANTUM QNT GPW Wypłata dywidendy 0,68 zł na akcję.
STARKDEV STR NC NWZA ws. m.in. połączenia ze spółkami: FON S.A. z siedzibą w Płocku, ATLANTIS Energy S.A. z siedzibą w Płocku, Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku oraz FON Ecology S.A. z siedzibą w Płocku.
SUWARY SUW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.
SWISSMED SWD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2013/2014.
URLOPYPL URL NC NWZA ws. m.in. połączenia ze spółkami: FON S.A. z siedzibą w Płocku, Stark Development S.A. z siedzibą w Chorzowie, ATLANTIS Energy S.A. z siedzibą w Płocku oraz FON Ecology S.A. z siedzibą w Płocku, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz URLOPY.PL sp. z o.o.
WESTAISIC WES GPW Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.