Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 7 lipca 2022

KGHM KGH GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.
AMICA AMC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,50 zł na akcję.
ANALIZY AOL NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.
APLISENS APN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
APS APS NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,38 zł na akcję.
BALTICON BLT NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,13 zł na akcję.
BIGCHEESE BCS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,94 zł na akcję.
CASPAR CSR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,68 zł na akcję.
CPGROUP CPG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,43 zł na akcję.
EUROTAX ETX NC Wypłata dywidendy 0,32 zł na akcję.
FORPOSTA FPO NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2021r.
GRUPAREC GRC NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
INSTALKRK INK GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
KANCELWEC KPI NC Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
KOMPAP KMP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,45 zł na akcję.
KRKA KRK GPW ZWZA
MAKOLAB MLB NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
MASTERPHA MPH GPW Dzień wykupu akcji spółki przez Master Pharm S.A. po cenie 6,10 zł za akcję.
MASTERPHA MPH GPW NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym, zarejestrowania akcji spółki w rejestrze akcjonariuszy i wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu na przedsiębiorstwie oraz upoważnienia zarządu do skupu akcji własnych.
MERCOR MCR GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2021/2022.
MOSTALPLC MSP GPW Wypłata dywidendy 4 zł na akcję.
PCFGROUP PCF GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,27 zł na akcję.
POLWAX PWX GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
PRYMUS PRS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.
PTWP PTW NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,54 zł na akcję.
TARCZYNSKI TAR GPW Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
YELLOWBOS YBS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.