Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 29 marca 2021

ARTP TYP NC NWZA ws. połączenia spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu ze spółką INTERMARUM Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, podwyższenia kapitału zakładowego spółki ArtP Capital S.A. poprzez emisję akcji serii K, zmiany statutu ArtP Capital S.A. oraz zmiany składu RN.
ATLANTAPL ATP GPW Wypłata dywidendy 0,28 zł na akcję.
FIGENE FIG NC Dzień pierwszego notowania na NC 39.378.928 akcji serii D, 2.000.000 akcji serii E, 15.062.807 akcji serii G, 9.400.000 akcji serii H1, 35.000.000 akcji serii I, 6.000.000 akcji serii K, 1.000.000 akcji serii L5.
HELIO HEL GPW Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.
INTERSPPL IPO GPW NWZA ws. zmiany par. 5 ust. 1 i par. 13 ust. 1 statutu.
INVENTION INM NC NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z prezesem zarządu oraz zmian w składzie RN.
KRVITAMIN KVT GPW NWZA ws. zmian w składzie RN, zatwierdzenia regulaminu RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN pełniących funkcję przewodniczącego RN oraz przewodniczącego Komitetu Audytu, wynagrodzenia pozostałych członków RN oraz zmiany statutu.
PRIMETECH PTH GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
PROCAD PRD GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
SNIEZKA SKA GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
SUWARY SUW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

wtorek 30 marca 2021

BOS BOS GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zawieranie przez bank ugód z konsumentami, którzy zawarli z bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczoną hipotecznie, denominowaną w lub indeksowaną do waluty obcej, zmian w statucie, powołania członka/ów RN oraz oceny odpowiedniości kolegialnej RN.
CAPTORTX CTX GPW Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych oraz procesu budowania księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych.
ECHO ECH GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
ESKIMOS ESK NC Publikacja raportu za 2019 rok.
EUROTEL ETL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
FAMUR FMF GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
GAMEOPS GOP GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
GAMFACTOR GIF GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
IPOPEMA IPE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
MDIENERGIA MDI GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
MEDICALG MDG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
PEP PEP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
PHARMENA PHR GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
PLAYWAY PLW GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
SELVITA SLV GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
SESCOM SES GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku.
VOXEL VOX NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
WAWEL WWL GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
WIRTUALNA WPL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

środa 31 marca 2021

CDPROJEKT CDR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 84.176 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
PKPCARGO PKP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
TAURONPE TPE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
ACTION ACT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
ALDA ALD NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2020.
AMICA AMC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
APSENERGY APE NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
ARTIFEX ART GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
ASBIS ASB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
ATLANTAPL ATP GPW Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.
AUTOPARTN APR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
BAHOLDING BAH GPW NWZA ws. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu niezależnego członka RN Wiesława Mariusza Różackiego w związku z jego śmiercią oraz zmian w składzie RN.
BIOTON BIO GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
CAPTORTX CTX GPW Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
CARLSON CAI NC NWZA ws. powołania członków RN.
CLNPHARMA CLN GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
ESKIMOS ESK NC Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
FERRO FRO GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
GOBARTO GOB GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
INSTALKRK INK GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
JWCONSTR JWC GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2020 rok.
MANGATA MGT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
MARVIPOL MVP GPW NWZA ws. powołania nowego członka RN.
MEDIACAP MCP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
NWAI NWA NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku spółki za rok obrotowy 2020.
OAT OAT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
OEX OEX GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
PAMAPOL PMP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
PBKM BKM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
PRAIRIE PDZ GPW Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.
PROJPRZEM PJP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
PURE PUR GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
QUERCUS QRS GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
REMAK RMK GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
SOHODEV SHD GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
STALEXP STX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 i wypłaty dywidendy.
SYGNITY SGN GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2020 roku.
WERTHHOLZ WHH NC ZWZA ws. m.in. podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
WESTREAL WRE NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu oraz powołania członków RN.
WINVEST WIS GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
YOLO YOL GPW Publikacja raportu za 2020 rok.

czwartek 1 kwietnia 2021

ABSINVEST AIN NC Publikacja raportu za 2020 rok.
EMCINSMED EMC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
IU IUS NC NWZA ws. połączenia spółki Internet Union S.A. ze spółką REDE Sp. z o.o.
KOGENERA KGN GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych.
KRUSZWICA KSW GPW NWZA ws. m.in. wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym, zmiany statutu, zmiany uchwały nr 26/2018 ZWZA z 6 czerwca 2018 r., powołania członków RN oraz ustalenia wynagrodzenia nowo powołanych członków RN.
MFO MFO GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
PCCEXOL PCX GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 165.227 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
ULMA ULM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

piątek 2 kwietnia 2021

BIK BIK GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 22,30 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez NREP NSF IV HOLDING 2 S.A R.L.
MODERNCOM MCE NC Publikacja raportu za 2020 rok.
OTMUCHOW OTM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
SOPHARMA SPH GPW NWZA
WORKSERV WSE GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GI International.