SESCOM

Data Spółka Wydarzenie
29 sierpnia 2024 SESCOM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2023/2024.
20 czerwca 2024 SESCOM Dzień wykupu akcji spółki przez porozumienie akcjonariuszy oraz podmiot niebędący akcjonariuszem spółki, tj. Polish Enterprise Funds SCA z siedzibą w Luksemburgu po cenie 77,83 zł za akcję.
17 czerwca 2024 SESCOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2023/2024.
17 czerwca 2024 SESCOM Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
29 marca 2024 SESCOM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku.
29 lutego 2024 SESCOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2023/2024.
30 stycznia 2024 SESCOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za za rok obrotowy 2022/2023.
29 sierpnia 2023 SESCOM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2022/2023.
30 czerwca 2023 SESCOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2022/2023.
30 marca 2023 SESCOM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 października 2021 roku do dnia 30 września 2022 roku
1 marca 2023 SESCOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2022/2023.
31 stycznia 2023 SESCOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za za rok obrotowy 2021/2022.
18 października 2022 SESCOM NWZA ws. połączenia z Sestore Sp. z o.o., połączenia z FIXFM S.A., wyrażenia zgody na zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną Sescom Ltd. oraz zmiany statutu.
29 sierpnia 2022 SESCOM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022.
23 czerwca 2022 SESCOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.
30 marca 2022 SESCOM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku.
1 marca 2022 SESCOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.
31 stycznia 2022 SESCOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za za rok obrotowy 2020/2021.
30 sierpnia 2021 SESCOM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.
30 czerwca 2021 SESCOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.
27 kwietnia 2021 SESCOM Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
16 kwietnia 2021 SESCOM Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
15 kwietnia 2021 SESCOM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
30 marca 2021 SESCOM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku.
1 marca 2021 SESCOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
1 lutego 2021 SESCOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za za rok obrotowy 2019/2020.
23 września 2020 SESCOM NWZA ws. wprowadzenia programu motywacyjnego, zmiany statutu oraz przyjęcia nowej polityki wynagrodzeń członków zarządu i członków RN.
31 sierpnia 2020 SESCOM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
29 czerwca 2020 SESCOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.
16 marca 2020 SESCOM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku.
2 marca 2020 SESCOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
31 stycznia 2020 SESCOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za za rok obrotowy 2018/2019.
9 września 2019 SESCOM NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych.
29 sierpnia 2019 SESCOM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
26 czerwca 2019 SESCOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
27 marca 2019 SESCOM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku.
28 lutego 2019 SESCOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
31 stycznia 2019 SESCOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za za rok obrotowy 2017/2018.
13 sierpnia 2018 SESCOM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
25 czerwca 2018 SESCOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
4 czerwca 2018 SESCOM Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
29 marca 2018 SESCOM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 października 2016 roku do dnia 30 września 2017 roku.
22 marca 2018 SESCOM Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
20 marca 2018 SESCOM Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 750.000 akcji serii A2, 50.000 akcji serii B, 100.000 akcji serii C oraz 450.000 akcji serii D. Wykluczenie z obrotu na NC.
28 lutego 2018 SESCOM Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.
14 listopada 2017 SESCOM Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2016/2017.
14 sierpnia 2017 SESCOM Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
15 maja 2017 SESCOM Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2016/2017.
29 marca 2017 SESCOM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 października 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku.
28 lutego 2017 SESCOM Publikacja raportu za rok obrotowy 2015/2016.
14 lutego 2017 SESCOM Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
14 listopada 2016 SESCOM Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2015/2016.
17 października 2016 SESCOM NWZA ws. zmiany uchwały nr 3 NWZ z 24 czerwca 2016 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie zastawem rejestrowym zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A2 do obrotu na GPW, zmian Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zmian statutu.
14 sierpnia 2016 SESCOM Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.
24 czerwca 2016 SESCOM NWZA ws. wyrażenia zgody na obciążenie zastawem rejestrowym zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, zamiany akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela oraz zmiany oznaczenia akcji serii A, zmiany statutu.
15 maja 2016 SESCOM Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2015/2016.
30 marca 2016 SESCOM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku.
3 marca 2016 SESCOM Publikacja raportu za rok obrotowy 2014/2015.
14 lutego 2016 SESCOM Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.
12 stycznia 2016 SESCOM NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych spółki do obrotu na rynku regulowanym na GPW, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF i MSR, sporządzania przez Grupę Kapitałową Spółki sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF i MSR oraz zmiany statutu.
14 listopada 2015 SESCOM Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015.
14 sierpnia 2015 SESCOM Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.
14 maja 2015 SESCOM Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2014/2015.
30 marca 2015 SESCOM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 października 2013 r. do dnia 30 września 2014 r., zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 lutego 2015 SESCOM Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2014/2015.
15 stycznia 2015 SESCOM Publikacja raportu za rok obrotowy 2013/2014.
14 listopada 2014 SESCOM Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014.
14 sierpnia 2014 SESCOM Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
15 maja 2014 SESCOM Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2013/2014.
19 marca 2014 SESCOM ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań zarządu i RN oraz podziału zysku za okres od 1.10.2012 do 30.09.2013, udzielenia członkom absolutorium oraz powołania członka RN.
14 lutego 2014 SESCOM Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
15 stycznia 2014 SESCOM Publikacja raportu za rok obrotowy 2012/2013.
24 maja 2013 SESCOM Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
22 maja 2013 SESCOM Debiut spółki na NC.