SESCOM

Data Spółka Wydarzenie
30 sierpnia 2021 SESCOM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.
30 czerwca 2021 SESCOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.
1 marca 2021 SESCOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
1 lutego 2021 SESCOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za za rok obrotowy 2019/2020.
23 września 2020 SESCOM NWZA ws. wprowadzenia programu motywacyjnego, zmiany statutu oraz przyjęcia nowej polityki wynagrodzeń członków zarządu i członków RN.
31 sierpnia 2020 SESCOM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
29 czerwca 2020 SESCOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.
16 marca 2020 SESCOM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku.
2 marca 2020 SESCOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
31 stycznia 2020 SESCOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za za rok obrotowy 2018/2019.
9 września 2019 SESCOM NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych.
29 sierpnia 2019 SESCOM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
26 czerwca 2019 SESCOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
27 marca 2019 SESCOM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku.
28 lutego 2019 SESCOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
31 stycznia 2019 SESCOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za za rok obrotowy 2017/2018.
13 sierpnia 2018 SESCOM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
25 czerwca 2018 SESCOM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
4 czerwca 2018 SESCOM Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
29 marca 2018 SESCOM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 października 2016 roku do dnia 30 września 2017 roku.
22 marca 2018 SESCOM Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
20 marca 2018 SESCOM Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 750.000 akcji serii A2, 50.000 akcji serii B, 100.000 akcji serii C oraz 450.000 akcji serii D. Wykluczenie z obrotu na NC.
28 lutego 2018 SESCOM Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.
14 listopada 2017 SESCOM Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2016/2017.
14 sierpnia 2017 SESCOM Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
15 maja 2017 SESCOM Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2016/2017.
29 marca 2017 SESCOM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 października 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku.
28 lutego 2017 SESCOM Publikacja raportu za rok obrotowy 2015/2016.
14 lutego 2017 SESCOM Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
14 listopada 2016 SESCOM Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2015/2016.
17 października 2016 SESCOM NWZA ws. zmiany uchwały nr 3 NWZ z 24 czerwca 2016 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie zastawem rejestrowym zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A2 do obrotu na GPW, zmian Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zmian statutu.
14 sierpnia 2016 SESCOM Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.
24 czerwca 2016 SESCOM NWZA ws. wyrażenia zgody na obciążenie zastawem rejestrowym zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, zamiany akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela oraz zmiany oznaczenia akcji serii A, zmiany statutu.
15 maja 2016 SESCOM Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2015/2016.
30 marca 2016 SESCOM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku.
3 marca 2016 SESCOM Publikacja raportu za rok obrotowy 2014/2015.
14 lutego 2016 SESCOM Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.
12 stycznia 2016 SESCOM NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych spółki do obrotu na rynku regulowanym na GPW, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF i MSR, sporządzania przez Grupę Kapitałową Spółki sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF i MSR oraz zmiany statutu.
14 listopada 2015 SESCOM Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015.
14 sierpnia 2015 SESCOM Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.
14 maja 2015 SESCOM Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2014/2015.
30 marca 2015 SESCOM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 października 2013 r. do dnia 30 września 2014 r., zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 lutego 2015 SESCOM Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2014/2015.
15 stycznia 2015 SESCOM Publikacja raportu za rok obrotowy 2013/2014.
14 listopada 2014 SESCOM Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014.
14 sierpnia 2014 SESCOM Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
15 maja 2014 SESCOM Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2013/2014.
19 marca 2014 SESCOM ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań zarządu i RN oraz podziału zysku za okres od 1.10.2012 do 30.09.2013, udzielenia członkom absolutorium oraz powołania członka RN.
14 lutego 2014 SESCOM Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
15 stycznia 2014 SESCOM Publikacja raportu za rok obrotowy 2012/2013.
24 maja 2013 SESCOM Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
22 maja 2013 SESCOM Debiut spółki na NC.