SOHODEV

Data Spółka Wydarzenie
29 sierpnia 2024 SOHODEV Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego trwającego od 01.10.2023r. do 30.09.2024r.
30 czerwca 2024 SOHODEV Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego trwającego od 01.10.2023r. do 30.09.2024r.
26 marca 2024 SOHODEV ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
29 lutego 2024 SOHODEV Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego trwającego od 01.10.2023r. do 30.09.2024r.
30 stycznia 2024 SOHODEV Publikacja raportu za rok obrotowy od 01.10.2022r. do 30.09.2023r.
29 sierpnia 2023 SOHODEV Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego trwającego od 01.10.2022r. do 30.09.2023r.
30 czerwca 2023 SOHODEV Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego trwającego od 01.10.2022r. do 30.09.2023r.
29 marca 2023 SOHODEV ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
1 marca 2023 SOHODEV Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego trwającego od 01.10.2022r. do 30.09.2023r.
31 stycznia 2023 SOHODEV NWZA ws. zmian w składzie RN, przedłużenia okresu upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia, umorzenia akcji własnych serii E, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
30 stycznia 2023 SOHODEV Publikacja raportu za rok obrotowy od 01.10.2021r. do 30.09.2022r.
29 sierpnia 2022 SOHODEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego od 01.10.2021r. do 30.09.2022r.
30 czerwca 2022 SOHODEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego od 01.10.2021r. do 30.09.2022r.
4 kwietnia 2022 SOHODEV ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
28 lutego 2022 SOHODEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego od 01.10.2021r. do 30.09.2022r.
31 stycznia 2022 SOHODEV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy od 01.10.2020r. do 30.09.2021r.
30 sierpnia 2021 SOHODEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego od 01.10.2020r. do 30.09.2021r.
30 czerwca 2021 SOHODEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego od 01.10.2020r. do 30.09.2021r.
31 marca 2021 SOHODEV ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
1 marca 2021 SOHODEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego od 01.10.2020r. do 30.09.2021r.
1 lutego 2021 SOHODEV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy od 01.10.2019r. do 30.09.2020r.
28 sierpnia 2020 SOHODEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego od 01.10.2019r. do 30.09.2020r.
30 czerwca 2020 SOHODEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego od 01.10.2019r. do 30.09.2020r.
31 marca 2020 SOHODEV ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
28 lutego 2020 SOHODEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego od 01.10.2019r. do 30.09.2020r.
31 stycznia 2020 SOHODEV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy od 01.10.2018r. do 30.09.2019r.
29 sierpnia 2019 SOHODEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego od 01.10.2018r. do 30.09.2019r.
1 lipca 2019 SOHODEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego od 01.10.2018r. do 30.09.2019r.
19 marca 2019 SOHODEV ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
1 marca 2019 SOHODEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego od 01.10.2018r. do 30.09.2019r.
30 stycznia 2019 SOHODEV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy od 01.10.2017r. do 30.09.2018r.
15 listopada 2018 SOHODEV NWZA ws. przedłużenia okresu upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki w celu umorzenia, upoważnienia zarządu do zbycia aktywów w celu spłaty obligacji serii B3, realizacji skupu akcji własnych, umorzenia akcji własnych serii E, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz wynagrodzenia członków RN.
29 sierpnia 2018 SOHODEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
5 lipca 2018 SOHODEV NWZA ws. umorzenia akcji własnych serii E, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
22 czerwca 2018 SOHODEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
29 marca 2018 SOHODEV ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
1 marca 2018 SOHODEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
3 stycznia 2018 SOHODEV NWZA ws. umorzenia akcji własnych serii C, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego Komitetu Audytu.
11 grudnia 2017 SOHODEV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
29 sierpnia 2017 SOHODEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
22 czerwca 2017 SOHODEV NWZA ws. uchwalenia programu motywacyjnego poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, pokrycia straty oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
30 maja 2017 SOHODEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
22 marca 2017 SOHODEV NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki w celu umorzenia i utworzenia kapitału rezerwowego oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki od akcjonariusza Progress Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych i utworzenia kapitału rezerwowego.
7 marca 2017 SOHODEV NWZA ws. połączenia ze spółką pod firmą Soho Factory Spółka z ograniczona odpowiedzialnością oraz zmiany statutu.
1 marca 2017 SOHODEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
6 lutego 2017 SOHODEV ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
5 grudnia 2016 SOHODEV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.
16 sierpnia 2016 SOHODEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.
30 maja 2016 SOHODEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.
28 kwietnia 2016 SOHODEV NWZA ws. połączenia ze spółką pod firmą PZO Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
31 marca 2016 SOHODEV ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
15 lutego 2016 SOHODEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.
21 grudnia 2015 SOHODEV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r.
14 sierpnia 2015 SOHODEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.
17 czerwca 2015 SOHODEV Początek notowań spółki BLACKLION (BLI) pod nazwą SOHODEV (SHD), w związku ze zmianą firmy.
1 czerwca 2015 SOHODEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.
31 marca 2015 SOHODEV ZWZA ws. m.in. podziału zysku albo pokrycia straty, zmiany roku obrotowego i podatkowego, zmian w składzie RN oraz zmian statutu.
16 marca 2015 SOHODEV NWZA ws. utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację skupu akcji własnych oraz zmiany statutu.
16 lutego 2015 SOHODEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.
19 grudnia 2014 SOHODEV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2014 r.
5 września 2014 SOHODEV NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obnizenia kapitału zakładowego, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2014 SOHODEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
15 maja 2014 SOHODEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 SOHODEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 SOHODEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 SOHODEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
15 maja 2013 SOHODEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
14 maja 2013 SOHODEV ZWZA ws. m.in. podziału zysku albo pokrycia straty oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).
21 marca 2013 SOHODEV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
3 stycznia 2013 SOHODEV NWZA ws. zatwierdzenia członków RN wybranych w drodze kooptacji, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F w trybie subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru), zmiany statutu oraz zmiany roku obrotowego i podatkowego.
14 listopada 2012 SOHODEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
8 października 2012 SOHODEV WZA ws. m.in. podziału zysku albo pokrycia straty.
31 sierpnia 2012 SOHODEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
15 maja 2012 SOHODEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
20 marca 2012 SOHODEV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
14 listopada 2011 SOHODEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
30 sierpnia 2011 SOHODEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
29 sierpnia 2011 SOHODEV WZA
16 maja 2011 SOHODEV Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
20 marca 2011 SOHODEV Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
31 stycznia 2011 SOHODEV NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
17 grudnia 2010 SOHODEV Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
15 listopada 2010 SOHODEV Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.
27 października 2010 SOHODEV WZA