MEDIACAP

Data Spółka Wydarzenie
11 marca 2022 MEDIACAP Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
5 stycznia 2022 MEDIACAP NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW oraz wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
4 stycznia 2022 MEDIACAP Dzień wykupu akcji spółki przez Ravenmedia Sp. z o.o. po cenie 3,50 zł za akcję.
30 grudnia 2021 MEDIACAP Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
2 grudnia 2021 MEDIACAP Zakończenie II fazy zapisów na sprzedaż akcji po 3,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Ravenmedia, Posellę IF1, Posellę oraz Jacka Olechowskiego, Edytę Gurazdowską, Marcina Jeziorskiego i Artura Osuchowskiego.
30 listopada 2021 MEDIACAP Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Ravenmedia, Posellę IF1, Posellę oraz Jacka Olechowskiego, Edytę Gurazdowską, Marcina Jeziorskiego i Artura Osuchowskiego z 3,25 zł na 3,50 zł za sztukę.
19 listopada 2021 MEDIACAP Początek II fazy zapisów na sprzedaż akcji po 3,25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Ravenmedia, Posellę IF1, Posellę oraz Jacka Olechowskiego, Edytę Gurazdowską, Marcina Jeziorskiego i Artura Osuchowskiego.
18 listopada 2021 MEDIACAP Zakończenie I fazy zapisów na sprzedaż akcji po 3,25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Ravenmedia, Posellę IF1, Posellę oraz Jacka Olechowskiego, Edytę Gurazdowską, Marcina Jeziorskiego i Artura Osuchowskiego.
15 listopada 2021 MEDIACAP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
3 listopada 2021 MEDIACAP Początek I fazy zapisów na sprzedaż akcji po 3,25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Ravenmedia, Posellę IF1, Posellę oraz Jacka Olechowskiego, Edytę Gurazdowską, Marcina Jeziorskiego i Artura Osuchowskiego.
30 września 2021 MEDIACAP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
24 sierpnia 2021 MEDIACAP Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Ravenmedia, Posellę IF1, Posellę oraz Jacka Olechowskiego, Edytę Gurazdowską, Marcina Jeziorskiego i Artura Osuchowskiego.
24 sierpnia 2021 MEDIACAP NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym oraz wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
18 sierpnia 2021 MEDIACAP Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Ravenmedia, Posellę IF1, Posellę oraz Jacka Olechowskiego, Edytę Gurazdowską, Marcina Jeziorskiego i Artura Osuchowskiego z 2,70 zł na 3,25 zł za sztukę.
26 lipca 2021 MEDIACAP Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,70 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Ravenmedia, Posellę IF1, Posellę oraz Jacka Olechowskiego, Edytę Gurazdowską, Marcina Jeziorskiego i Artura Osuchowskiego.
30 czerwca 2021 MEDIACAP ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2020 roku.
31 maja 2021 MEDIACAP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
31 marca 2021 MEDIACAP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
25 stycznia 2021 MEDIACAP NWZA ws. zmiany uchwały nr 6 z dnia 31 marca 2020 r. oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych spółki.
13 listopada 2020 MEDIACAP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
28 sierpnia 2020 MEDIACAP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
7 sierpnia 2020 MEDIACAP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2019 roku.
17 czerwca 2020 MEDIACAP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
4 maja 2020 MEDIACAP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
31 marca 2020 MEDIACAP NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej, przyjęcia warunków programu motywacyjnego dla członka zarządu spółki oraz zmiany statutu.
21 listopada 2019 MEDIACAP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 MEDIACAP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
27 czerwca 2019 MEDIACAP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2018 roku.
30 maja 2019 MEDIACAP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
20 marca 2019 MEDIACAP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
14 listopada 2018 MEDIACAP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
4 października 2018 MEDIACAP Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
13 września 2018 MEDIACAP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
12 września 2018 MEDIACAP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
28 sierpnia 2018 MEDIACAP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
26 czerwca 2018 MEDIACAP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2017 roku.
16 maja 2018 MEDIACAP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
13 marca 2018 MEDIACAP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
11 grudnia 2017 MEDIACAP NWZA ws. przyjęcia programu motywacyjnego dla wiceprezes zarządu p. Edyty Gurazdowskiej.
29 listopada 2017 MEDIACAP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
29 września 2017 MEDIACAP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
27 czerwca 2017 MEDIACAP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2016 roku.
24 maja 2017 MEDIACAP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 MEDIACAP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 MEDIACAP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
30 sierpnia 2016 MEDIACAP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
16 sierpnia 2016 MEDIACAP Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
11 sierpnia 2016 MEDIACAP Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 10.000.000 akcji serii A, 1.134.880 akcji serii B, 4.992.662 akcji serii C oraz 2.291.826 akcji serii D. Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
10 sierpnia 2016 MEDIACAP Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
8 lipca 2016 MEDIACAP Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
23 czerwca 2016 MEDIACAP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
22 czerwca 2016 MEDIACAP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
13 czerwca 2016 MEDIACAP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2015.
13 maja 2016 MEDIACAP Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
1 kwietnia 2016 MEDIACAP Publikacja raportu za 2015 rok.
15 lutego 2016 MEDIACAP Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 MEDIACAP Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
6 października 2015 MEDIACAP NWZA ws. zmian w statucie.
14 sierpnia 2015 MEDIACAP Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
15 maja 2015 MEDIACAP Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
14 kwietnia 2015 MEDIACAP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2014 r. oraz zmiany statutu.
3 marca 2015 MEDIACAP Publikacja raportu za 2014 rok.
23 lutego 2015 MEDIACAP NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru, zmiany uchwały z dnia 2 lutego 2015 r., wprowadzenia do obrotu na GPW papierow wartościowych emitowanych przez zarząd w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
13 lutego 2015 MEDIACAP Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
2 lutego 2015 MEDIACAP NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na NC, przyjęcia Regulaminu Komitetu Audytu, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz zmiany statutu.
14 listopada 2014 MEDIACAP Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
20 sierpnia 2014 MEDIACAP Pierwszy dzień notowań na NC 4.992.662 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
14 sierpnia 2014 MEDIACAP Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
11 sierpnia 2014 MEDIACAP Wprowadzenie do obrotu na NC 4.992.662 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
26 czerwca 2014 MEDIACAP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2013r oraz zmiany uchwał nr 7, 8 i 11 WZA z dnia 27.01.2014r.
15 maja 2014 MEDIACAP Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
15 kwietnia 2014 MEDIACAP Publikacja raportu za 2013 rok.
12 lutego 2014 MEDIACAP Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
27 stycznia 2014 MEDIACAP NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru, wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C, praw do akcji serii C oraz akcji serii D do obrotu na rynku zorganizowanym oraz zmiany statutu.
29 października 2013 MEDIACAP Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
9 sierpnia 2013 MEDIACAP Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
30 lipca 2013 MEDIACAP Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
16 lipca 2013 MEDIACAP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
12 lipca 2013 MEDIACAP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
20 czerwca 2013 MEDIACAP ZWZA ws. m.in. przeznaczeniu zysku z 2012 roku do podziału.
24 kwietnia 2013 MEDIACAP Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
12 kwietnia 2013 MEDIACAP Publikacja raportu za 2012 rok.
23 stycznia 2013 MEDIACAP Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
24 października 2012 MEDIACAP Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
13 sierpnia 2012 MEDIACAP Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
26 czerwca 2012 MEDIACAP WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku z 2011 roku na pokrycie straty wykazywanej przez spółkę w latach ubiegłych.
25 maja 2012 MEDIACAP Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 MEDIACAP Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
15 lutego 2012 MEDIACAP Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 MEDIACAP Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
16 sierpnia 2011 MEDIACAP Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
28 czerwca 2011 MEDIACAP WZA
16 maja 2011 MEDIACAP Publikacja raportu za I kwartał 2011 oraz za cały 2010 rok.
14 lutego 2011 MEDIACAP Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
18 stycznia 2011 MEDIACAP NWZA ws. skupu akcji własnych, zmian w składzie rady nadzorczej oraz zmian w statucie.
14 września 2010 MEDIACAP Początek notowań spółki EMLAB (EML) pod nazwą MEDIACAP (MCP), w związku ze zmianą firmy.