Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 30 maja 2014

AFHOL AFH NC Publikacja raportu za 2013 rok.
AGROMEP AGP NC Publikacja raportu za 2013 rok.
AGROTOUR AGR NC Publikacja raportu za 2013 rok.
AKCEPTFIN AFC NC Publikacja raportu za 2013 rok.
ALKAL ALK NC Publikacja raportu za 2013 rok.
APOLLO APC NC Publikacja raportu za 2013 rok.
ASSETUS ASS NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
B2BPARTNER B2B NC Publikacja raportu za 2013 rok.
BACD GPW NWZA ws. m.in. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
BDF BDF NC Publikacja raportu za 2013 rok.
BLACKPOIN BPN NC Publikacja raportu za 2013 rok.
BLKCHNLAB BTC NC Publikacja raportu za 2013 rok.
BNPPPL BNP GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013 rok, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN, połączenia z Rabobank Polska S.A., podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
BROADGATE BDG NC Publikacja raportu za 2013 rok.
CANNABIS CBD NC Publikacja raportu za 2013 rok.
CFSA CFS NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013 rok, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
CHEMOS CHS GPW Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
CIECH CIE GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 31,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez KI Chemistry société a responsabilité limitée.
DCD DCD NC Publikacja raportu za 2013 rok.
DIGATE DGT NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
DXD DXD NC Publikacja raportu za 2013 rok.
ECHO ECH GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, przeznaczenia zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
ECNOLOGY ECN NC Publikacja raportu za 2013 rok.
ECOTECH ECO NC Publikacja raportu za 2013 rok.
EKANCELAR EKA GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ELQ ELQ NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013r, przygotowania do zamiany akcji serii D na akcje serii E oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji i praw do akcji serii E do obrotu na NC.
ESKIMOS ESK NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
FORPOSTA FPO NC Publikacja raportu za 2013 rok.
GALVO GAL NC Publikacja raportu za 2013 rok.
GEOINVENT GEO NC Publikacja jednostkowego raportu za 2013 rok.
GLOBALTR GTR NC Publikacja raportu za 2013 rok.
GREMPCO GRM NC Publikacja raportu za 2013 rok.
GRUPAHRC HRC NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
GTRINITY GTY NC Publikacja raportu za 2013 rok.
GWARANT GWR NC Publikacja raportu za 2013 rok.
HEFAL HEF NC Publikacja raportu za 2013 rok.
HURTIMEX HRT NC Publikacja raportu za 2013 rok.
IAP IAP NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
INCANA ICA NC Publikacja raportu za 2013 rok.
ITMTRADE ITM GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
JRCGROUP JRC NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
KERNEL KER GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
KORBANK KOR NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
KPPD KPD GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
LABOCANNA LCN NC Publikacja raportu za 2013 rok.
LESS LES GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MERLINGRP MRG NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
MILISYS MLM NC Publikacja raportu za 2013 rok.
MINOX MNX NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
MOLMEDICA MLD NC Publikacja raportu za 2013 rok.
MOVGAMVR MVR NC Publikacja raportu za 2013 rok.
NFPL NFP NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
NOVITA NVT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,03 zł na akcję.
OTLOG OTS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 7,00 zł na akcję.
PCHVENTURE PCV NC Scalenie akcji w stosunku 10:1.
PLASTPACK PPC NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
PLGROUP PLG NC Publikacja raportu za 2013 rok.
PRESTO PST NC Publikacja raportu za 2013 rok.
QUART QRT NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
SECOGROUP SWG GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013 rok, umorzenia imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A oraz uchylenia Regulaminu Programu Motywacyjnego.
SUNDRAGON SDG NC Publikacja raportu za 2013 rok.
SUNTECH SUN NC Publikacja raportu za 2013 rok.
SUWARY SUW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2013/2014.
SYMBIO SYM NC Publikacja raportu za 2013 rok.
TARCZYNSKI TAR GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013 rok, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz zmian w składzie RN.
TAXNET TXN NC Publikacja raportu za 2013 rok.
UNIVERSE UNV NC Publikacja raportu za 2013 rok.
WBAY WBY NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
WEGLOPEX WPX NC Publikacja raportu za 2013 rok.
WESTREAL WRE NC Publikacja raportu za 2013 rok.
WODKAN WOD NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
WOLFSTF WTF NC Publikacja raportu za 2013 rok.
XSYSTEM XSM NC Publikacja raportu za 2013 rok.
YOSHI YOS NC Publikacja raportu za 2013 rok.