SECOGROUP

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 SECOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
12 września 2024 SECOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
28 czerwca 2024 SECOGROUP Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
18 czerwca 2024 SECOGROUP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
17 czerwca 2024 SECOGROUP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
13 czerwca 2024 SECOGROUP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku.
16 maja 2024 SECOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
24 kwietnia 2024 SECOGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
14 listopada 2023 SECOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
8 września 2023 SECOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
29 czerwca 2023 SECOGROUP Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
15 czerwca 2023 SECOGROUP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
14 czerwca 2023 SECOGROUP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
7 czerwca 2023 SECOGROUP ZWZA ws. min. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.
16 maja 2023 SECOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
27 kwietnia 2023 SECOGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
14 listopada 2022 SECOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
9 września 2022 SECOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
29 czerwca 2022 SECOGROUP Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
15 czerwca 2022 SECOGROUP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
14 czerwca 2022 SECOGROUP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
25 maja 2022 SECOGROUP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku.
16 maja 2022 SECOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
21 kwietnia 2022 SECOGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
29 listopada 2021 SECOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
7 października 2021 SECOGROUP NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację odkupu akcji własnych spółki, przyjęcia programu motywacyjnego na lata 2022-2024 i in.
10 września 2021 SECOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
15 lipca 2021 SECOGROUP Wypłata dywidendy 0,55 zł na akcję.
1 lipca 2021 SECOGROUP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.
30 czerwca 2021 SECOGROUP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,55 zł na akcję.
10 czerwca 2021 SECOGROUP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku.
14 maja 2021 SECOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
22 kwietnia 2021 SECOGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
30 listopada 2020 SECOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
11 września 2020 SECOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
5 czerwca 2020 SECOGROUP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.
15 maja 2020 SECOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
22 kwietnia 2020 SECOGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
12 lutego 2020 SECOGROUP NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację odkupu akcji własnych spółki.
15 listopada 2019 SECOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
11 września 2019 SECOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
18 lipca 2019 SECOGROUP Wypłata dywidendy 0,41 zł na akcję.
4 lipca 2019 SECOGROUP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,41 zł na akcję.
3 lipca 2019 SECOGROUP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,41 zł na akcję.
5 czerwca 2019 SECOGROUP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.
15 maja 2019 SECOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
24 kwietnia 2019 SECOGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
16 listopada 2018 SECOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
11 września 2018 SECOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
29 maja 2018 SECOGROUP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.
18 maja 2018 SECOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
26 kwietnia 2018 SECOGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
11 kwietnia 2018 SECOGROUP NWZA ws. skrócenia kadencji RN, odwołania z funkcji członka RN, powołania do pełnienia funkcji członka RN, określenia wynagrodzenia członków RN, przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2018-2020.
17 listopada 2017 SECOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
11 września 2017 SECOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
18 lipca 2017 SECOGROUP Wypłata dywidendy 0,51 zł na akcję.
4 lipca 2017 SECOGROUP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,51 zł na akcję.
3 lipca 2017 SECOGROUP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,51 zł na akcję.
26 maja 2017 SECOGROUP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2016 oraz wypłaty dywidendy za rok 2016.
15 maja 2017 SECOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
27 kwietnia 2017 SECOGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
2 grudnia 2016 SECOGROUP NWZA ws. wyrażenia zgody na plan połączenia spółki Seco/Warwick S.A. ze spółką Seco/Warwick Europe Sp. z o.o. oraz połączenia spółki Seco/Warwick S.A. jako spółki przejmującej ze spółką Seco/Warwick Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółką przejmowaną.
14 listopada 2016 SECOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
9 września 2016 SECOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
18 lipca 2016 SECOGROUP Wypłata dywidendy 0,31 zł na akcję.
4 lipca 2016 SECOGROUP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,31 zł na akcję.
1 lipca 2016 SECOGROUP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,31 zł na akcję.
24 czerwca 2016 SECOGROUP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku, przeniesienia środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym na kapitał zapasowy, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
16 maja 2016 SECOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
28 kwietnia 2016 SECOGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
29 lutego 2016 SECOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 SECOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 SECOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
26 maja 2015 SECOGROUP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.
15 maja 2015 SECOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
29 kwietnia 2015 SECOGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
2 marca 2015 SECOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 SECOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
30 października 2014 SECOGROUP NWZA ws. upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych, sprostowania oczywistej omyłki zawartej w uchwale nr 19 ZWZA z dnia 30 maja 2014 r.
1 września 2014 SECOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
1 lipca 2014 SECOGROUP Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
16 czerwca 2014 SECOGROUP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.
12 czerwca 2014 SECOGROUP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.
30 maja 2014 SECOGROUP ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013 rok, umorzenia imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A oraz uchylenia Regulaminu Programu Motywacyjnego.
12 maja 2014 SECOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
29 kwietnia 2014 SECOGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
3 marca 2014 SECOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
12 lutego 2014 SECOGROUP Wprowadzenie do obrotu na GPW 57.640 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
20 grudnia 2013 SECOGROUP Wprowadzenie do obrotu na GPW 27.518 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
6 listopada 2013 SECOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
4 października 2013 SECOGROUP Wprowadzenie do obrotu na GPW 27.230 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
10 września 2013 SECOGROUP Wprowadzenie do obrotu na GPW 149.239 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
30 sierpnia 2013 SECOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
24 maja 2013 SECOGROUP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku.
13 maja 2013 SECOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
26 kwietnia 2013 SECOGROUP Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
15 marca 2013 SECOGROUP Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
1 marca 2013 SECOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
28 listopada 2012 SECOGROUP NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wyrażenia zgody na zawarcie ze spółką zależną umowy przenoszącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz długów i przelewu wierzytelności związanych ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, zmian w składzie RN.
29 października 2012 SECOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
24 sierpnia 2012 SECOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
28 maja 2012 SECOGROUP WZA
15 maja 2012 SECOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
30 kwietnia 2012 SECOGROUP Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
29 lutego 2012 SECOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
9 listopada 2011 SECOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 SECOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
1 lipca 2011 SECOGROUP Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
16 czerwca 2011 SECOGROUP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
14 czerwca 2011 SECOGROUP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
26 maja 2011 SECOGROUP WZA
16 maja 2011 SECOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
29 kwietnia 2011 SECOGROUP Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
28 lutego 2011 SECOGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
18 stycznia 2011 SECOGROUP Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.
18 listopada 2010 SECOGROUP NWZA