GEOINVENT

Data Spółka Wydarzenie
18 listopada 2015 GEOINVENT Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
13 listopada 2015 GEOINVENT Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 GEOINVENT Publikacja raportu za 2014 rok.
14 sierpnia 2015 GEOINVENT Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
14 maja 2015 GEOINVENT Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
14 lutego 2015 GEOINVENT Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
7 stycznia 2015 GEOINVENT NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji imiennych serii B z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru, obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu wyrównania części strat poniesionych w latach poprzednich oraz zmiany statutu.
11 grudnia 2014 GEOINVENT Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
10 grudnia 2014 GEOINVENT Scalenie akcji w stosunku 50:1.
3 grudnia 2014 GEOINVENT Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
27 listopada 2014 GEOINVENT Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
14 listopada 2014 GEOINVENT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
18 sierpnia 2014 GEOINVENT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2013 rok, dalszego istnienia spółki, scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2014 GEOINVENT Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
10 czerwca 2014 GEOINVENT Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
30 maja 2014 GEOINVENT Publikacja jednostkowego raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 GEOINVENT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 GEOINVENT Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 GEOINVENT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 GEOINVENT Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
31 lipca 2013 GEOINVENT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
14 czerwca 2013 GEOINVENT Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
31 maja 2013 GEOINVENT Publikacja jednostkowego raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 GEOINVENT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 GEOINVENT Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
3 stycznia 2013 GEOINVENT NWZA ws. scalenia (połączenia) akcji oraz zmian statutu.
8 listopada 2012 GEOINVENT Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
8 sierpnia 2012 GEOINVENT Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
12 lipca 2012 GEOINVENT WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
14 czerwca 2012 GEOINVENT Publikacja raportu za 2011 rok.
8 maja 2012 GEOINVENT Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
8 lutego 2012 GEOINVENT Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
22 grudnia 2011 GEOINVENT Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii G i H.
7 listopada 2011 GEOINVENT Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
3 listopada 2011 GEOINVENT NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
6 października 2011 GEOINVENT NWZA ws. zmian w statucie oraz w składzie RN.
9 sierpnia 2011 GEOINVENT Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
2 sierpnia 2011 GEOINVENT WZA
15 czerwca 2011 GEOINVENT Publikacja raportu za 2010 rok.
13 maja 2011 GEOINVENT Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
3 marca 2011 GEOINVENT Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii F.
2 marca 2011 GEOINVENT Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
14 lutego 2011 GEOINVENT Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
20 grudnia 2010 GEOINVENT NWZA ws. zmian w statucie oraz zmian w składzie rady nadzorczej.
16 grudnia 2010 GEOINVENT Pierwszy dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.