Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 4 lipca 2019

APLISENS APN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
AQUABB AQU NC Wypłata dywidendy 0,77 zł na akcję.
BIOFACTOR BFC NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,13 zł na akcję.
COGNOR COG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.414.841 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.
COMARCH CMR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
ENTER ENT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję.
KRKA KRK GPW ZWZA
PHARMENA PHR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.189.706 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
QUANTUM QNT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,83 zł na akcję.
ROBINSON RBS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
SECOGROUP SWG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,41 zł na akcję.