Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 16 kwietnia 2012

GTC GTC GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, z zachowaniem prawa poboru.
ABAK ABK NC Publikacja raportu za 2011 rok.
ARTNEWS ATN NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian statutu.
BARLINEK BRK GPW Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii M.
ESKIMOS ESK NC Publikacja raportu za 2011 rok.
GREENECO GET GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
GREENENER GRE NC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
LANGLOO LAN NC Publikacja raportu za 2011 rok.
MCLOGIC MCL GPW Wypłata dywidendy 2,50 zł na akcję.
MINOX MNX NC Publikacja raportu za 2011 rok.
NEUCA NEU GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych.
NOWAGALA CNG GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz wyrażenia zgody na zakup akcji własnych w celu ich umorzenia i przeznaczenia środków na sfinansowanie wykupu akcji własnych.
PREMETINV PMI NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
QUERCUS QRS GPW Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ROBINSON RBS NC WZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy oraz skupu akcji własnych.
S4E S4E NC Publikacja raportu za 2011 rok.
SEKO SEK GPW NWZA ws. powołania członka RN.
TVN TVN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
Citigroup C.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
Mattel MAT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.