Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 14 czerwca 2017

SANPL SPL GPW Wypłata dywidendy 5,40 zł na akcję.
01CYBATON 01C NC Publikacja raportu za 2016 rok.
AATHOLD AHL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
AIGAMES ALG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
AMPLI APL GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w 2016 roku oraz dalszego istnienia spółki.
ANALIZY AOL NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,90 zł na akcję.
APSENERGY APE NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
AQUABB AQU NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016r. oraz wypłaty dywidendy za rok 2016, także powiększonej o środki z kapitału rezerwowego przeznaczone na wypłatę dywidend.
ASBIS ASB GPW ZWZA ws. m.in. dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku.
BPC BPC NC Publikacja raportu za 2016 rok.
CLNPHARMA CLN GPW Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.
CORMAY CRM GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
CUBEITG CTG GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2016 rok.
DYWILAN DYW NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2016.
EDINVEST EDI GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
EKOBOX EBX NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 r.
EKOPOL EGH NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję zwykłą i 0,03 zł na akcję uprzywilejowaną.
ELEKTROTI ELT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
EUROTAX ETX NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,62 zł na akcję.
ITMTRADE ITM GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
JWWINVEST JWW GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
LIVECHAT LVC GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2016/2017.
LOTOS LTS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2016 oraz wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych poprzez podwyższenie kapitału i objęcie nowych udziałów w LOTOS Upstream Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
LUXIMA LUX NC Publikacja raportu za 2016 rok.
MABION MAB GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016, pokrycia straty za lata ubiegłe, powstałej w związku z przejściem na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.
MAXCOM MXC GPW Początek przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
MPLVERBUM VER NC Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2016/2017.
NOWAGALA CNG GPW Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
OPONEO.PL OPN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 rok.
PRIMAMODA PMA GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 rok.
RANKPROGR RNK GPW ZWZA ws. m.in. sposobu postąpienia ze stratą w roku obrotowym 2016.
ROBINSON RBS NC Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2016/2017.
SATIS STS GPW NWZA ws. odwołania członków RN, zmiany wysokości wynagrodzenia dla członków RN, powołania członków RN oraz zmiany statutu.
SONEL SON GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
SOPHARMA SPH GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 BGN na akcję.
TARCZYNSKI TAR GPW Wyplata dywidendy 0,65 zł na akcję.
TORPOL TOR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,44 zł na akcję.
VIGOSYS VGO GPW Wypłata dywidendy 8,24 zł na akcję.
VINDEXUS VIN GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
WARIMPEX WXF GPW ZWZA
WDX WDX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016, a w przypadku podjęcia uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
WISTIL WST GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.