Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 10 kwietnia 2013

ABMSOLID ABM GPW NWZA ws. zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 26 lipca 2012 roku oraz zmiany w składzie i wynagrodzeniu RN.
ASSECOSLO ACS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok 2012.
BAKALLAND BAK GPW NWZA ws. zmiany statutu.
CCS CCS NC Publikacja raportu za 2012 rok.
CENTURION CTF NC NWZA ws. zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru, zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
EMPERIA EMP GPW NWZA ws. wyboru członka RN oraz zmiany statutu.
EUROCENT ERC NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
FLUID FLD NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowej serii akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru.
NETWISE NTW NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
PGSSOFT PSW GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
POLTRONIC PTN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
PRESTO PST NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok oraz emisji obligacji.
ROBINSON RBS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
TOYA TOA GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
Bed Bath & Beyond BBBY.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.