Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 12 marca 2013

CYFRPLSAT CPS GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
APLISENS APN GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
ARMATURA ARM GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
DELKO DEL GPW NWZA ws. zmian w składzie osobowym RN, zmiany zasad wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
GETIN GTN GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
JWCONSTR JWC GPW NWZA ws. zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego członkowi RN wykonującemu indywidualny nadzór.
MAGELLAN MAG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
METROPOLIS MRS NC Pierwszy dzień notowań na NC 1.300.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
NANOTEL NAN NC Publikacja raportu za 2012 rok.
ORZBIALY OBL GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
ROBINSON RBS NC Publikacja raportu za 2012 rok.
ULMA ULM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
VOXEL VOX NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
Antofagasta ANTO.UK LSE Publikacja wstępnego raportu za 2012 rok.
Costco Wholesale COST.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2012/2013.